Open navigation

Speelpraatgroep

Een sociale vaardigheidstraining. Deze training is interessant voor elk kind van 7 tot 12 jaar.

Doel: Kinderen leren hoe ze situaties anders kunnen aanpakken, of ze nu verlegen, bazig, onzeker of stoer zijn.
Duur: 10 bijeenkomsten van 1,5 uur
Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen

Inhoud: basisvaardigheden die elk kind nodig heeft zoals:
• Wat te doen als je geplaagd/gepest wordt
• Voor jezelf opkomen
• Zeggen hoe je je voelt
• Iets aardigs zeggen tegen een ander
• Vragen om mee te spelen.

Speelpraatgroep Mini

Een sociale vaardigheidstraining speciaal ontwikkeld voor de ‘mini’s van 6 tot 8 jaar.

Doel: Kinderen leren op een leuke, speelse manier belangrijke sociale vaardigheden. Deze training is interessant voor elk kind.
Duur: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur
Groepsgrootte: maximaal 8 kinderen

Inhoud: basisvaardigheden die elk kind nodig heeft zoals:
• Wat te doen als je geplaagd/gepest wordt
• Omgaan met boosheid
• Zeggen hoe je je voelt
• Iets aardigs zeggen tegen een ander
• Vragen om mee te spelen.

Speelpraatgroep Plus

Een aanvulling voor kinderen van 9 tot 12 jaar die eerder hebben deelgenomen aan de Speelpraatgroep.

Doel: Kinderen leren op een leuke manier extra vaardigheden aan.
Duur: 3 bijeenkomsten van 1,5 uur (1x per maand)
Groepsgrootte: Kleine groepjes van maximaal 8 kinderen

Inhoud: Een aanvulling op de sociale vaardigheidstraining de ‘Speelpraatgroep’. Middels rollenspel en leuke oefeningen komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Omgaan met gevoelens (o.a. boosheid)
• Plagen en pesten
• Vriendschappen (vrienden maken, groepsdruk)

Powerteam

Een 1 daagse motivatie workshop voor de zesde klas van de lagere school als voorbereiding op de GLO toets.

Doel: Het vergroten van het zelfvertrouwen en motivatie van kinderen om succesvol de GLO toets van de 6e klas succesvol af te leggen.
Duur: 4 uren
Groepsgrootte: Klassikaal

Inhoud: De workshop POWERTEAM is geschikt voor de zesde klas van de lagere school om hun als team voor te bereiden op de GLO toets. Wij gaan op een interactieve manier met de leerlingen aan de slag met hoe je op een prettige manier kan omgaan met elkaar, elkaar maar ook jezelf kan stimuleren en ondersteunen in deze spannende tijd voor de toets. Ook het belang van goed luisteren en instructies opvolgen komen aan de orde.

Op een ontspannen manier leren de kinderen hoe zij zichzelf en ook anderen kunnen aanmoedigen om met meer zelfvertrouwen de toets voor te bereiden.

Powerkids

Een motivatieworkshop om kinderen van 11 tot 13 jaar voor te bereiden op de GLO toets van de 6e klas.

Doel: het vergroten van het zelfinzicht en zelfvertrouwen van kinderen om succesvol de GLO toets af te leggen
Duur: 4 uren
Prijs: 50 srd inclusief materiaal, een broodje en drank.
Groepsgrootte: Kleine groepjes van 8 - 10 kinderen. Scholen kunnen ook aanmelden voor deelname en een offerte op maat aanvragen

Inhoud: De periode voor de toets van de 6e klas is voor de meeste kinderen een spannende tijd. Het is bewezen dat meer zelfvertrouwen betere resultaten oplevert.
In 'Powerkids' werken wij er samen met de kinderen aan, hun motivatie en zelfvertrouwen te versterken.
Op een ontspannen manier leren de kinderen hoe zij zichzelf en ook anderen kunnen aanmoedigen om met meer zelfvertrouwen de toets voor te bereiden.

Get there

Naar de MULO of de middelbare school…Spannend!
Een training voor kinderen die de overstap gaan maken naar de MULO of middelbare school.

Doel: Met meer zelfvertrouwen beginnen aan de nieuwe stap.
Duur: 4 Bijeenkomsten van 3 uren (de bijeenkomsten vinden plaats voor en na de vakantie).
Groepsgrootte: Maximaal 10 kinderen.

Inhoud: Tijdens deze 4 daagse training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Contacten leggen met andere kinderen in een nieuwe situatie
• Opkomen voor jezelf (assertiviteit)
• Omgaan met plagen/pesten
• De eerste indruk, je voorstellen en een praatje maken
• Gebruik maken van houding, oogcontact en stem.

Scheiden! En ik?

Doel: Kinderen ondersteunen in het beter leren verwerken, begrijpen en om te gaan met de gevolgen van de scheiding van hun ouders.
Duur: 4 kinderbijeenkomsten van 1 uur. De 5e bijeenkomst is samen met de ouder(s)/opvoeder(s).
Groepsgrootte: Deze bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen. Individuele bijeenkomsten behoren ook tot de mogelijkheid. Hiervoor geldt een aangepast tarief.

Inhoud: Tijdens deze bijeenkomsten worden kinderen gestimuleerd om hun gevoelens te verwoorden en hun gedachten te uiten. Dit gebeurt middels praten, tekenen en knutselopdrachtjes.

Bibber de Baas

Een training om faalangst bij kinderen van 8 t/m 12 jaar te verminderen.

Doel: Kinderen op een speelse manier beter leren omgaan met hun faalangst
Duur: individuele bijeenkomsten van maximaal 1 uur.

Inhoud Tijdens deze training leren kinderen de controle te krijgen over hun eigen bange gevoelens en gedachten, dus Bibber de Baas te zijn. Voor een goed resultaat is de betrokkenheid van ouders van belang. Aan deze training zal een screening vooraf gaan.

Powerteen

Een workshop om de weerbaarheid bij tieners van 12 t/m 15 jaar te vergroten.

Doel: Het vergroten van het zelfvertrouwen en het weerbaarder maken van jongeren in het contact met leeftijdgenoten
Duur: Een 3 daagse workshop (2 bijeenkomsten van 2 uren en een terugkomdag van 1 uur)
Groepsgrootte: Deze bijeenkomsten vinden plaats in groepjes van 6 tieners.

Inhoud: Tijdens deze workshops komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Vriendschappen
• Hoe ga je om met groepsdruk
• Opkomen voor jezelf
• Nee durven zeggen
• Omgaan met pesten
• Gevoelens

Dit gebeurt door middel van gesprekken en rollenspel.

Wie ben ik?

Een workshop om de eigen identiteit en eigenwaarde van kinderen tussen de 9 en 11 jaar te versterken.

Duur: 4 uren
Groepsgrootte: Kleine groepjes van 8 kinderen of klassikaal (maximaal 25 kinderen)

Inhoud: Deze eendaagse workshop is geschikt ook voor hele klassen. Op een creatieve manier leren kinderen zichzelf ontdekken. Alle kinderen verschillen van elkaar. Belangrijk is dat kinderen beseffen in welke opzichten ze verschillen van een ander en hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Pesten? NEE!

Een 1 uur durende workshop over pesten

Doel: Pesten in de klas bespreekbaar te maken en te reduceren.
Duur: 1 uur
Groepsgrootte: Klassikaal (maximaal 25 kinderen)

Inhoud: Op een interactieve manier wordt het onderwerp pesten en de gevolgen daarvan besproken.

Individuele begeleiding

Het kan voor uw kind prettig zijn wat extra ondersteuning te krijgen van iemand die geen deel uitmaakt van zijn/haar dagelijks leven. Dit kan het geval zijn als hij of zij vaker verdrietig, boos, verlegen, faalangstig is of moeilijk over gevoelens kan praten.
Niet voor ieder kind is het prettig om in een groep te leren. Voor deze kinderen is dan ook een individuele aanpak op maat bedoeld. Er kan ook voor individuele begeleiding worden gekozen als voorbereiding op een groepstraining.

Geen enkele begeleiding is hetzelfde; wat wij doen tijdens de individuele begeleiding van uw kind hangt af van wat een geschikte en prettige ingang is. Dat kan zijn praten, maar ook tekenen, knutselen, een bordspelletje of een rollenspel. Soms wordt er gebruik gemaakt van een samengesteld werkboek, afhankelijk van de hulpvraag.

Aangezien ouders een grote rol spelen in het leven van hun kind, wordt u als ouder(s) zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding van het kind.

Het betrekken van de school van uw kind bij de begeleiding is soms aan te bevelen. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming.

De frequentie van de bijeenkomsten wordt bepaald in onderling overleg (meestal is het één keer in de twee weken).

Ouderbegeleiding

Soms is het voor een ouder prettig om gewoon zijn of haar verhaal te kunnen doen en (meer) inzicht, tips en handvatten te krijgen om (nog) beter met uw kind om te gaan. Professionele hulp in de vorm van ouderbegeleidingsgesprekken kan u een stukje op weg helpen bij het opvoeden van uw kind(eren). Door middel van ouderbegeleiding kunnen ouders ervaren dat problemen soms eenvoudig op te lossen zijn door er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Het bieden van laagdrempelige individuele( opvoedkundige) gesprekken met ouders behoort daarom ook tot het aanbod van 2GetThere.

Overige begeleiding

Naast individuele begeleiding voor kinderen en ouders bieden wij professionele ondersteuning aan bijv. leerkrachten hoe om te gaan met kinderen in het algemeen maar vooral kinderen die qua gedrag opvallen en extra ondersteuning nodig hebben.