Voorstellen

Mijn naam is Peggy-Ann de Bruin, 48 jaar en moeder van een zoon van 18 jaar. 25 Jaar geleden begon ik aan de studie als Sociaal Pedagoog aan de Hogeschool van Amsterdam.

Zowel tijdens deze HBO studie als na de afronding daarvan heb ik gewerkt in een Leefkringhuis, een laagdrempelige opvang voor kinderen in crisissituaties. Als groepsleidster op Kadijkerkoog heb ik in die periode de nodige kennis opgedaan in de begeleiding van verstandelijk gehandicapten met gedrags- en/of psychiatrische problemen. Mijn zeer leerzame stageperiode op het Paedologisch Instituut was voor mij de aanleiding om als afstudeerrichting Kinder -en jeugdpsychiatrie te kiezen.

Na mijn studie heb ik als Sociotherapeut een aantal jaren gewerkt op de observatie- en behandelgroep van Triversum, een centrum dat hulp biedt aan kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar met psychiatrische problemen. Deze problemen komen vaak tot uiting in gedragsproblemen, wisselende stemmingen, eetproblemen of weinig zelfvertrouwen. Tijdens deze intensieve behandeling verblijven de kinderen met verschillende psychiatrische problemen zoals autisme, hechtingsproblematiek , gedragsstoornissen en aandachts-en concentratieproblemen door de weeks op de groep. De behandeling was erop gericht de kinderen te leren omgaan met hun stoornis en ouders handvatten te geven op het gebied van de opvoeding van hun kind. Ook op het Medisch Kinderdagverblijf De Kleine Prins heb ik de observatie en behandeling verricht van kinderen van 1 ½ tot 6 jaar van wie de ontwikkeling niet goed verloopt.

In de 10 jaren die volgden heb ik als Ambulant hulpverlener en Casemanager bij Bureau Jeugdzorg Purmerend en Almere ambulante begeleiding geboden aan kinderen en ouders o.a. in de vorm van ouderbegeleiding, sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen (o.a. de Speelpraatgroep), echtscheidingswerkboek en crisisinterventie. Waar nodig heb ik zorg gedragen voor doorverwijzing naar de juiste hulpverleningsinstanties.

In november 2009 ben ik geremigreerd naar Suriname. In de afgelopen 5 jaar heb ik mij vanuit het Nationaal Aids Programma (NAP) bezig gehouden met het coördineren en (actief) bijdragen aan het structureren van de psychosociale zorg aan kinderen en adolescenten met HIV. Als Studieloopbaanbegeleider ben ik tevens tot oktober 2014 verbonden geweest aan het NATIN. Onderdeel van mijn taken was om jonge Surinamers de juiste vaardigheden en attitude bij te brengen.

Sinds 2011 ben ik als coördinator voor de psychosociale begeleiding verbonden aan Prisiri Fit Camp, een jaarlijks kamp voor kinderen van 9 t/m 14 jaar met overgewicht. Ik ben ook nauw betrokken bij de begeleiding van deze kinderen in het na traject van het kamp.

In juni 2012 heb ik '2GetThere' opgericht, een professioneel Sociaal Pedagogisch Bureau dat ernaar streeft om een positieve bijdrage te leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen(6-18 jaar) in Suriname.

-Peggy-Ann de Bruin

Missie

'2GetThere' is een Sociaal Pedagogisch Bureau dat ernaar streeft om een bijdrage te leveren aan de positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (6 tot 18 jaar) in Suriname.

In onze snel veranderende maatschappij wordt van jongs af aan veel verwacht van kinderen en hun ouders/(mede)opvoeders. Elke ouder wil graag dat zijn/haar kind zich positief ontwikkelt. Dit verloopt niet altijd even makkelijk en is zeker niet altijd even eenvoudig.

Wij willen met '2GetThere' de eigen kracht van de kinderen en ouders ontwikkelen. Door training en begeleiding van kinderen en ouders, (mede)opvoeders en leerkrachten willen wij een praktijkgerichte bijdrage leveren aan een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in Suriname.

Visie

Bij '2GetThere' staat het kind altijd centraal. Samen met de opvoeders willen wij kinderen ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij bieden preventieve hulp, op een leeftijd dat het nog mogelijk is om een veranderingsproces op gang te brengen en te begeleiden. Het is bewezen, dat met tijdige en relatief kleine ondersteuning veel bereikt kan worden. Zo wordt voorkomen dat kinderen in hun ontwikkeling vastlopen.

Doel

Het doel is een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in Suriname.